Το Intelligence αποτελείται από το σύνολο των επιστημονικών πρωτοβουλιών της Get Involved. Περιλαμβάνει τρία διακριτά εγχειρήματα: το ESG Insights, την Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ και το Infographics Projects.

Η Get Involved σε συνεργασία με την Velos Advisory παρέχει σε μηνιαία βάση το πρώτο ελληνικό ESG Newsletter, που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα του ESG στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Infographics: Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενημέρωση γενικών κοινωνικοοικονομικών θέματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την πρόοδο της Ελλάδας στων εν λόγω ζητημάτων. Κάθε project αποτελείται από 3 έως 6 ξεχωριστά τεύχη.

Το Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές επικοινωνίας της ΕΚΤ, για το λόγο αυτό, η Get Involved εκπονεί μια ολοκληρωμένη σύνοψη με τα σημαντικότερα ευρήματά του.

Intelligence

Το Intelligence αποτελείται από το σύνολο των επιστημονικών πρωτοβουλιών της Get Involved. Περιλαμβάνει τρία διακριτά εγχειρήματα: το ESG Insights, την Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ και το Infographics Projects.

ESG Insights

Η Get Involved σε συνεργασία με την Velos Advisory παρέχει σε μηνιαία βάση το πρώτο ελληνικό ESG Newsletter, που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα του ESG στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Infographics

Infographics: Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενημέρωση γενικών κοινωνικοοικονομικών θέματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την πρόοδο της Ελλάδας στων εν λόγω ζητημάτων. Κάθε project αποτελείται από 3 έως 6 ξεχωριστά τεύχη.

Σύνοψη

Το Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές επικοινωνίας της ΕΚΤ, για το λόγο αυτό, η Get Involved εκπονεί μια ολοκληρωμένη σύνοψη με τα σημαντικότερα ευρήματά του.

Latest Updates

Συνοπτικά το Intelligence

0
Εγχειρήματα
0
Δημοσιεύσεις
0
Συντελεστές
0
ημέρες
άνα Δημοσίευση