Εγχειρήματα

Το Intelligence είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των διάφορων εγχειρημάτων της επιστημονικής ομάδας της Get Involved. Αποτελείται από τρεις κύριες πρωτοβουλίες και πιο συγκεκριμένα από το ESG Insights, το  Infographics Projects και την Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ. Το σύνολο των πρωτοβουλιών αυτών φιλοδοξούν να προωθήσουν την οικονομική παιδεία από ποικίλες πλευρές, καθώς στοχεύουν στην ανάδειξη διάφορων ζητημάτων. Η κάθε πρωτοβουλία καλύπτει διαφορετικά θέματα, έχει διαφοροποιημένα χρονοδιαγράμματα και δημοσιεύεται σε δύο γλώσσες για να αυξήσει τον αντίκτυπό της.

Η πρώτη πρωτοβουλία του Intelligence ήταν η Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2021, ακολούθησε το Infographics Project τον Μάιο του ίδιου έτους και το ESG Insights που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 με τη συνεργασία της Velos Advisory, μια boutique συμβουλευτικής σε θέματα εταιρικού μετασχηματισμού και εταιρικής διακυβέρνησης. Όλα αυτά τα εγχειρήματα έχουν διαφορετικό εύρος, αλλά συνδυαστικά στοχεύουν να ενημερώσουν το κοινό μας για τα σημαντικότερα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα στην Ευρώπη.

Το τελευταίο project που περιλαμβάνεται στις πρωτοβουλίες του Intelligence είναι η ετήσια έρευνα Sustainability Literacy and Perspectives, στόχος της οποίας είναι η προωθήση των αποψεών των νέων Ελλήνων σχετικά με την Βιωσιμότητα και συγκεκριμένα ζητήματα της, καθώς και να μελετήσει πως οι διάφοροι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, και το επιστημονικό υπόβαθρο επηρεάζουν την αντίληψη των νέων ατόμων γύρω από τα ζητήματα Βιωσιμότητας. Η πρώτη έρευνα “Sustainability Literacy and Perspectives” δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2022.

Αυτός ο ιστότοπος είναι αφιερωμένος στη δημοσίευση και αρχειοθέτηση των συνολικών ευρημάτων όλων αυτών των πρωτοβουλιών και ενδεχομένως και νέων.

Το ESG Insights Impactful Awareness είναι μια πρωτοβουλία της Get Involved σε συνεργασία με την Velos Advisory, μια boutique συμβουλευτικής σε θέματα εταιρικού μετασχηματισμού και εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση στο ευρύ κοινό, σε μηνιαία βάση, για τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα του ESG σε εταιρικό, κυβερνητικό και θεσμικό επίπεδο, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς.

Τον Οκτώβριο του 2020 κυκλοφόρησε ένα ειδικό τεύχος που περιέχει μια σειρά από ορισμούς και σημεία ορόσημα για το ESG, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Το ειδικό τεύχος προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ορισμούς που χρειάζεται κάποιος για να κατανοήσει την έννοια του ESG. Από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, δημοσιεύεται ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που περιέχει τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο χώρο του ESG. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να ενισχύσει την αντίληψη του κοινού πάνω σε ζητήματα του ESG στην ελληνική αγορά και απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε επαγγελματίες.

Τα θέματα του ESG προσελκύουν την προσοχή με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό παγκοσμίως. Οι πολυεθνικές εταιρείες και οι κυβερνήσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων και κινδύνων που σχετίζονται με το ESG, προκειμένου να επιτύχουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Για αυτούς τους λόγους, μεταξύ άλλων, η Get Involved ανέπτυξε αυτό το εγχείρημα, με την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση της Velos Advisory, για να καλύψει το κενό της ενημέρωσης για θέματα ESG και να προωθήσει αυτά τα ζητήματα τόσο σε έμπειρους επαγγελματίες όσο και σε φοιτητές.

Στόχος των Infographics Projects είναι να εξετάσουν και να προωθήσουν, χρησιμοποιώντας αξιόπιστα δεδομένα, τρέχοντα κοινωνικοοικονομικά θέματα που απασχολούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην θέση της Ελλάδας μεταξύ των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε. Με αυτό το εγχείρημα, η Get Involved ερευνά διάφορα ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομική πραγματικότητα της Ε.Ε., όπως η ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα. Κάθε project έχει ένα κύριο θέμα το οποίο αναλύεται σε 3 έως 6 τεύχη που δημοσιεύονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Κάθε τεύχος δημοσιεύεται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες και αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος το εξεταζόμενο θέμα. Με την ολοκλήρωση όλων των τευχών του project δημοσιεύεται μια τελική έκθεση που περιέχει μια αναλυτική επισκόπηση όλων των θεμάτων που εξετάστηκαν στο εκάστοτε project.

Το πρώτο Infographics Project ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το κύριο θέμα του πρώτου Infographics Project ήταν η παρουσίαση των επιδόσεων των κρατών μελών στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Από το τρίτο project, που αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα Infographics Projects άλλαξαν δομή και δημοσιεύονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ενώ δίνεται και μεγαλύτερη έμφαση στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Τα θέματα που εξετάζονται στα Infographics Projects αναδεικνύουν την σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης των οικονομικών ζητημάτων.

Το ευρύ κοινό λαμβάνει πληροφορίες από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πηγών, χωρίς να μπορεί να διακρίνει τις αξιόπιστες από τις μη αξιόπιστες πηγές. Επίσης, η ίδια πληροφορία μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Για το λόγο αυτό, τα Infographics Projects αναλύουν δεδομένα που προέρχονται από αξιόπιστες βάσεις δεδομένων όπως της Eurostat, προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει την δική του γνώμη γύρω από τα εξεταζόμενα θέματα.

Το Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία επικοινωνίας της ΕΚΤ, καθώς παρουσιάζει τα οικονομικά δεδομένα και τις εξελίξεις της Ζώνης του Ευρώ και του εξωτερικού της περιβάλλοντος της, που λαμβάνει υπόψη το Διοικητικό Συμβούλιο στην διαδικασία λήψης των αποφάσεών του. Κάθε έτος δημοσιεύονται οκτώ Οικονομικά Δελτία, τα οποία στα ζυγά τους τεύχη περιέχουν έξι κεφάλαια και τα μονά τεύχη περιέχουν πέντε κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, στα ζυγά τεύχη περιλαμβάνονται τα κεφάλαια Εξωτερικό περιβάλλον, Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις, Οικονομική Δραστηριότητα, Τιμές και Κόστη, Χρήμα και Πίστη και Δημοσιονομικές Εξελίξεις, ενώ στα μονά περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω εξαιρουμένων των Δημοσιονομικών Εξελίξεων. Κάθε Οικονομικό Δελτίο δημοσιεύεται δύο εβδομάδες μετά τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή περίπου ανά έξι εβδομάδες.

Η πρώτη Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2021 και έκτοτε ακολουθεί όλες τις δημοσιεύσεις του Οικονομικού Δελτίου. Η Σύνοψη που παράγεται ακολουθεί αυστηρά τη δομή της αρχικής έρευνας της ΕΚΤ, καθώς και πολλές εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Στόχος της Σύνοψης είναι η προώθηση των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων εντός της Ευρωζώνης. Η επιστημονική ομάδα της Get Involved συνοψίζει τα διαθέσιμα δεδομένα και τις πληροφορίες της αρχικής έρευνας, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό της για τις σημαντικότερες οικονομικές εξελίξεις.

Η σειρά ερευνών Sustainable Literacy and Perspectives, είναι μια ετήσια διαδικτυακή έρευνα που διεξάγεται από τη Get Involved για να αξιολογήσει εμπειρικά τον αντίκτυπο της προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, καθώς και να αναδείξει την άποψη των νέων Ελλήνων για θέματα που αφορούν βιωσιμότητα. Ξεκίνησε το 2020 και έχει δύο δημοσιευμένες έρευνες.

Η πρώτη έρευνα του “Sustainability Literacy and  Perspectives” δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020, στην οποία εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της εμπράγματης γνώσης και αντίληψης του δείγματος για την βιωσιμότητα με βάση το φύλο, την ηλικία και το επιστημονικό υπόβαθρο.  Το δείγμα συγκεντρώθηκε μέσω διαδικτυακής έρευνας, από τις 12 Απριλίου έως τις 11 Ιουνίου 2020, στην οποία συμμετείχαν νέοι Έλληνες φοιτητές και απόφοιτοι πανεπιστημίου, ηλικίας 18 έως 29 ετών. Η δεύτερη έρευνα διεξήχθη μεταξύ 13 Μαΐου και 25 Ιουνίου 2021, ακολουθώντας τα ίδια κριτήρια με την πρώτη έρευνα και είχε ως στόχο να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο η ηλικία,  το φύλο και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο επηρεάζουν τις απόψεις του δείγματος σε διάφορα ζητήματα όπως ο ρόλος των ελληνικών πανεπιστημίων σε θέματα βιωσιμότητας και ο τρόπος που επηρεάζεται η συμπεριφορά των καταναλωτών από την ενεργή ενασχόλησή τους με την βιωσιμότητα.

H Get Involved, κατανοώντας την ανάγκη για προώθηση της βιωσιμότητας και την αυξανόμενη σημασία της σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτή την έρευνα προκειμένου να αξιολογήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις και τις προοπτικές των νέων για τα ζητήματα της βιωσιμότητας. H Get Involved, στοχεύει επίσης να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα αυτού του έργου για να δημοσιοποιήσει τα ερωτήματα που αναδύονται μέσω των ερευνών αυτών.