Σύνοψη Οικονομικού Δελτίου

Το Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς παρουσιάζει τα οικονομικά δεδομένα και τις οικονομικές εξελίξεις της Ζώνης του Ευρώ και του εξωτερικού της περιβάλλοντος, που λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου. Κάθε Οικονομικό Δελτίο δημοσιεύεται δύο εβδομάδες μετά τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή περίπου ανά έξι εβδομάδες και συνολικά οκτώ φορές το χρόνο.

Για το λόγο αυτό, η ομάδα της Get Involved δημοσιεύει στα ελληνικά μια σύνοψη των βασικών ευρημάτων κάθε Οικονομικού Δελτίου, ακολουθώντας τη δομή της αρχικής έρευνας, προκειμένου να κοινοποιήσει τα αποτελέσματά της στο κοινό της.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καμία άποψη ή πρόταση που αναλύεται σε αυτά τα τεύχη δεν εκφράζει τις πεποιθήσεις και τις ιδέες των συγγραφέων.

Τεύχος 06.2022

Εξεταζόμενη Περίοδος: 9 Ιουνίου – 7 Σεπτεμβρίου, 2022

Το Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [ΕΚΤ] αποτελεί ένα εκ των πιο σημαντικών μέσων επικοινωνίας που διαθέτει η ΕΚΤ, καθώς παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα, τόσο εντός της Ζώνης του Ευρώ όσο και εκτός αυτής, βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λαμβάνει τις αποφάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις του αναφορικά με την άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής ανά 6 εβδομάδες και συνολικά 8 φορές ανά έτος. Η παρούσα σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου καλύπτει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από την μελέτη που διεξήχθη από το προσωπικό της ΕΚΤ, δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022 και αφορά την περίοδο από 9 Ιουνίου έως 7 Σεπτεμβρίου του 2022.

Η παρούσα σύνοψη ακολουθεί δομή αντίστοιχη με την αυθεντική έρευνα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καμία άποψη ή πρόταση που αναλύεται σε αυτά τα τεύχη δεν εκφράζει τις πεποιθήσεις και τις ιδέες των συγγραφέων.

Προηγούμενα Τεύχη